Ordförande

Tuula Sandberg Elf

Tuula.elf@hotmail.com

076 117 90 17

Sekreterare

Ulf Olstedt

ulf@olstedt.com

08 540 625 33

076 136 3357


Vävmäster

Sven Linnman

sven.linnman@me.com

070 776 0204


Pressombud

Bo Hedenstedt

bo.hedenstedt@telia.com

08 540 614 84

073 591 8255


Vill du bli medlem eller beställa en konsert, kontakta Lisette eller Ulf!

Vill du få E-post om konserter, kontakta Sven

Gäller det publicitet, kontakta Bo

Copyright © All Rights Reserved