Sommarturné på Öland

På Berga Teater

I Slottskyrkan

Kören

 

• Kören bildades hösten 1973 under namnet Hacksta Kammarkör, och leddes av Berth Eriksson till våren 1997. Hösten 1997 övertog Mats Broström dirigentuppdraget, och vårt namn ändrades våren 1998 till Åkersberga Kammarkör, eftersom kopplingen till Hackstaskolan hade upphört. Våren 2004 överlämnade Mats taktpinnen till James Duddle, som 2007 reste hem till England igen. Hans efterträdare hette Ingibjörg Guðlaugsdóttir, trombonsolist som gärna repeterade kören med hjälp av sin långskaftade lur. Hösten 2009 slutade Ingibjörg för att tillträda en tjänst i Dalarna, och Mats Broström är nu tillbaka som dirigent. Eftersom han bor i kommunen och har har fått mera tid nu när han pensionerats från sin musikertjänst i Vantörs församling så hoppas vi på många års samarbete igen. Antalet medlemmar i kören har under lång tid pendlat omkring 30. För närvarande är vi 26 aktiva sångare, och vi repeterar numera i Sjökarbyskolan.

 

Verksamhet

 

• Vi har under vår drygt 35-åriga verksamhet varit med om mycket. Vi har naturligtvis mest sjungit i Åkersberga med omnejd, men även på andra håll i Sverige, och vi har turnerat i Norge, Finland, Estland, Italien, Ungern och Spanien, och vi tycker mycket om att göra sommarkonserter på Öland. Oftast konserterar vi i Österåkers kyrka eller Åkersberga kyrka, men har också gästspelat på Berga teater. Vi har samarbetat med kyrkans körer och med instrumentalensembler för att framföra större oratorier och mässor, och vi har gjort ett antal LP- och CD-inspelningar, se diskografi. Smågrupper ur kören har tjänstgjort som Åkersberga Revykör och Fasta Kören i Wiraspelen. Våra närmast förestående konserter hittar du på startsidan.

 

Repetitioner

 

• Tisdagar kl. 19.00--21.00 varje vecka repeterar vi i Sjökarbyskolans musiksal. Ett körinternat under våren och en körlördag under hösten, samt extrarep och genrep inför konserter är standard. Stämrepetitioner utlyses vid behov, och musikfiler för egen stämrepetition med dator distribueras regelbundet till kören.

 

Kören är ansluten till Medborgarskolan, Stockholmsregionen.

 

Copyright © All Rights Reserved