Ordförande

Tuula Sandberg Elf

tuula.elf@hotmail.com

076 117 90 17


Sekreterare

Ulf Olstedt

ulf@olstedt.com

08 540 625 33

076 136 3357


Vävmäster

Johan Ingvast

ingvast@gmail.com

070 - 34 34 498


Pressombud

Bo Hedenstedt

bo.hedenstedt@telia.com

08 540 614 84

073 591 8255


Vill du bli medlem eller beställa en konsert, kontakta Lisette (lisette1747@gmail.com)

eller Ulf!

Gäller det publicitet, kontakta Bo