Sommarturné på Öland

På Berga Teater

I Slottskyrkan

Kören


Kören bildades hösten 1973 under namnet Hacksta Kammarkör, och leddes av Berth Eriksson till våren 1997. Hösten 1997 övertog Mats Broström dirigentuppdraget, och vårt namn ändrades våren 1998 till Åkersberga Kammarkör, eftersom kopplingen till Hackstaskolan hade upphört. Våren 2004 överlämnade Mats taktpinnen till James Duddle, som 2007 reste hem till England igen. Hans efterträdare hette Ingibjörg Guðlaugsdóttir, trombonsolist som gärna repeterade kören med hjälp av sin långskaftade lur. Hösten 2009 slutade Ingibjörg för att tillträda en tjänst i Dalarna, och Mats Broström blev åter vår dirigent. I februari 2019 tog Eva Svärd-Mannerstedt över ledarskapet. Ett år senare 2020 gjorde pandemin att kören fick ta en paus till 2022 då Mats Broström tog över för en tredje gång. Nu med stöd av en av våra sångare Iréne Hedenstedt. 


Verksamhet


Vi har under vår 50-åriga verksamhet varit med om mycket. Vi har naturligtvis mest sjungit i Åkersberga med omnejd, men även på andra håll i Sverige, och vi har turnerat i Norge, Finland, Estland, Italien, Ungern och Spanien, och vi tycker mycket om att göra sommarkonserter på Öland. Oftast konserterar vi i Österåkers kyrka eller Åkersberga kyrka, men har också gästspelat på Berga teater. Vi har samarbetat med kyrkans körer och med instrumentalensembler för att framföra större oratorier och mässor, och vi har gjort ett antal LP- och CD-inspelningar, se diskografi. Smågrupper ur kören har tjänstgjort som Åkersberga Revykör och Fasta Kören i Wiraspelen. Våra närmast förestående konserter hittar du under Kalendarium.


Repetitioner


Tisdagar kl. 18:00 19:30 varje vecka repeterar vi Folkets hus, Fyren. Ett körinternat under våren och en körlördag under hösten, samt extrarep och genrep inför konserter är standard. Stämrepetitioner utlyses vid behov, och musikfiler för egen stämrepetition med dator distribueras regelbundet till kören.


Kören är ansluten till Medborgarskolan, Stockholmsregionen.